Stolen Vehicle Tracking — TPA

BMW 745Li E66 sedan Europa N62

Kierownica z prawej strony, Transmisja: automatyczny

 

Uzupełnienie

Wskazówka: Korzystanie z tego sprzętu możliwe jest Tylko po zawarciu umowy serwisowej, W wyniku której powstają dodatkowe Koszty. Proszę najpierw zasięgnąć U swojego Dealera, czy dostępny jest Lokalny dostawca serwisu.Produkt nieoferowany w Niemczech. Uwaga: Instrukcja montażu (EBA) nie jest Zawarta w komplecie
# Opis
Numer części
Uzupełnienie Data Ilość Waga Cena PLN
Sterownik
1
 i  84 10 0 428 482
+Info
Tylko w połączeniu z
Zest. dopos. — platforma Telematik
84 10 0 428 480
ECE, GEN. 1.1
Ilość: 1

ECE, GEN. 1.1

Dostawa fabrycznie zaniechała

+Info

Wersja na Europę 

1

310 g

0.7 lb

0,00 
1
 i  84 10 0 441 998
+Info
Tylko w połączeniu z
Zest. dopos. — platforma Telematik
84 10 0 428 480
ECE, GEN. 1.2
Ilość: 1

ECE, GEN. 1.2

Dostawa fabrycznie zaniechała

1

340 g

0.7 lb

0,00 
1
 i  84 10 2 150 912
+Info
Tylko w połączeniu z
Zest. dopos. — platforma Telematik
84 10 2 166 300
ECE, GEN. 2.1
Ilość: 1

ECE, GEN. 2.1

1

210 g

0.5 lb

0,00 
1
 i  84 10 2 154 189
+Info
Tylko w połączeniu z
Zest. dopos. — platforma Telematik
84 10 0 428 480
MEX, GEN. 1.2
Ilość: 1

MEX, GEN. 1.2

+Info

Wersja dla Meksyku 

1

340 g

0.7 lb

0,00 
Transponder
2
 i  84 10 0 428 486
+Info
Możliwych maks. 8 nadajn. na sterownik

ID-TAG

2

10 g

0.35 oz

0,00 
Akumulator
+Info

Zawarte już w poz. 1 

3
 i  84 10 0 428 485

GEN. 1.X

1

102 g

0.2 lb

0,00 
3
 i  84 10 2 162 752

GEN. 2.X

1

88 g

0.2 lb

0,00 
Urządzenie do diagnozy/programowania
+Info

Wyposażenie warsztatowe, jest dzięki 

Temu konieczne tylko raz dla danego 

Dealera. 

4
 i  84 10 0 429 159

GEN. 1.X

Dostawa fabrycznie zaniechała

1

220 g

0.5 lb

0,00 
4
 i  84 10 2 162 102

GEN. 1.X/2.X

1

220 g

0.5 lb

0,00 
Zest. dopos. — syst. ster. głosem

← Zest. dopos. — syst. ster. głosem

Słuchawka BMW Bluetooth

Słuchawka BMW Bluetooth →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.