Doposażenie — listwy dekor. tytan II

BMW 323i E46 sedan Europa M52

Napęd po lewej stronie, Transmisja: neutralny

 
S411A Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny

Uzupełnienie

Do tego doposażenia nie są dostępne Dokumenty montażowe.
Montaż powinien być przeprowadzany Przez wykwalifikowany personel, Najlepiej przez Dealera BMW. BMW nie ponosi odpowiedzialności Za niewłaściwe działanie i uszkodzenia Spowodowane niewłaściwym Montażem.
Czas montażu ok. 1, 0 h, który W zależności od stanu i wyposażenia Pojazdu może odbiegać od tej wartości.
# Opis
Numer części
Uzupełnienie Data Ilość Waga Cena PLN
Listwa dek. tytan II, tabl. przyrz. le.
1
 i  51 45 7 046 965
• L

TITAN II

1

60 g

0.1 lb

0,00 
Listwa dek. tytan II, tabl. przyrz. śr.
2
 i  51 45 7 046 969
• L

TITAN II

1

70 g

0.2 lb

0,00 
Listwa dek. tytan II, tabl. przyrz. pr.
3
 i  51 45 7 046 967
+Info
Tylko w połączeniu z
Wkład
51 45 8 266 814
TITAN II
Ilość: 7
• L

TITAN II

1

130 g

0.3 lb

0,00 
Dolna część schowka
4
 i  51 16 7 052 066
• L

TITAN II

1

130 g

0.3 lb

0,00 
Dolna część schowka
+Info

Dla samochodów z 

Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S411A Tak

5
 i  51 16 7 052 068
• L

TITAN II

1

110 g

0.2 lb

0,00 
Listwa ozdobna drzwi przednich lewych
6
 i  51 45 7 047 161

TITAN II

1

100 g

0.2 lb

0,00 
Listwa ozdobna drzwi przednich prawych
6
 i  51 45 7 047 162

TITAN II

1

100 g

0.2 lb

0,00 
Listwa ozdobna drzwi tylnych lewych
7
 i  51 45 7 047 165

TITAN II

1

120 g

0.3 lb

0,00 
Listwa ozdobna drzwi tylnych prawych
7
 i  51 45 7 047 166

TITAN II

1

120 g

0.3 lb

0,00 
Doposażenie — listwy dekor. alu. słupków

← Doposażenie — listwy dekor. alu. słupków

Dopos. — wersja z drew. szlach., mirt

Dopos. — wersja z drew. szlach., mirt →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.