Doposaż. — siłownik szyby el. tylny

BMW 528i E39 sedan Europa M52

Napęd po lewej stronie, Transmisja: automatyczny

Doposaż. — siłownik szyby el. tylny
 
# Opis
Numer części
Uzupełnienie Data Ilość Waga Cena PLN
Przestrzegać dokładnie tekstu i instr.!
1
 i  01 10 4 444 444
+Info
Żądany zakres można doposażyć w Oparciu o pojedyncze części. Numery części muszą zostać ustalone w Etk. W przypadku doposażania w podzespoły Elektryczne obowiązuje: Elementy wymagane dodatkowo mogą być Ustalone na podstawie schematu Obwodowego. Połączenie kablowe musi Zostać wykonane i rozmieszczone na Podstawie schematu obwodowego. W samochodach z modułem podstawowym Low należy zawsze montować moduł Podstawowy high. Centralny klucz kodujący musi zostać Musi zostać ponownie wygenerowany Można go uzyskać pod nr. faksu (0049) 089 3500 2031. Do tego doposażenia nie są dostępne Dokumenty montażowe. Montaż powinien być przeprowadzany Przez wykwalifikowany personel, Najlepiej przez Dealera BMW. BMW nie ponosi odpowiedzialności Za niewłaściwe działanie i uszkodzenia Spowodowane niewłaściwym Montażem.

Dostawa fabrycznie zaniechała

1
0,00 
Roleta przeciwsłoneczna

← Roleta przeciwsłoneczna

Doposażenie — awar. otw. bagażnika

Doposażenie — awar. otw. bagażnika →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.